Download app:
Chiều hôm ấy JayKii

Để cài bài hát Chiều hôm ấy - JayKii làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi

Để tặng bài hát Chiều hôm ấy - JayKii làm nhạc chờ, bạn soạn tin theo cú pháp:

gửi